Sisältöön »
Alue
 

Kiertotalousalue

Case: Suomen Erityisjäte Oy

Kiertotalouden merkitys liiketoiminalle kasvaa jatkuvasti, ei pelkästään materiaalien tehokkaassa käytössä ja sivuvirtojen kierrättämisessä vaan myös yritysten toiminta- ja palvelumalleissa. Kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa; eri toimijoiden väliset ekosysteemit luovat mahdollisuuden synergiahyötyjen tuomiin merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin etuihin.

Kiertotalous rakentamisessa realisoituu käyttäjilleen välittömästi alhaisempana hiilijalanjälkenä jo pelkästään kiertotalousmateriaalien hyötykäytön myötä – mahdolliset aikaansaatavat muut rakentamisen ja myös käytönaikaiset synergiat lisäävät merkittävästi potentiaalia säästää ympäristöä.

Kuva

Kiertotalousmateriaalien hyötykäyttö on alueella toteutunut esimerkiksi katujen päällysrakenteessa, jossa on hyödynnetty lentotuhkaa sekä murskattua betonia. Alueen täyttöjä tehdään sinne vastaanotettuja Pirkanmaan alueen kaivumaita hyödyntäen.

Yhdyskuntarakenteet kasvukeskuksissa tiivistyvät tuoden omat haasteensa jätehuollolle, jätettä syntyy Pirkanmaan kasvualueella entistä enemmän ja tarvitaan alue- ja palvelukokonaisuuksia, joilla materiaalien vastaanotto, välivarastointi ja käsittely voidaan hoitaa turvallisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti.

Kuva

Tarasten Kiertotalousalue vastaa tähän tarpeeseen mahdollistamalla eri materiaalien vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia jo esirakentamisesta lähtien. Alue on profiloitunut raskaan ympäristölupaprosessin ja YVA:n vaativiin toimintoihin alueen Tampereen puoleiselle alueelle sijoittuneiden toimintojen myötä.

Alueen ideaalinen sijainti ja hyvä saavutettavuus mahdollistaa tehokkaan ja toimivan logistiikan. Logistiikan toimijoita ajatellen alueella on osoitettu tontti raskaan liikenteen huoltoa-asemalle, palveluille sekä pysäköinnille.

Tarasten Kiertotalousalueelle on sijoittunut ja tulee sijoittumaan yrityksiä, joidenka liiketoiminta sopii kokonaissynergian näkökulmasta alueelle. Alueelta on mahdollista joko vuokrata tai ostaa omiin toimintoihin soveltuva tontti.

Kuvagalleria

 
Alue
 
 
x