Sisältöön »
Alue
 

Yritys

Tarasten kiertotalousalueen toiminta

Tarasten kiertotalousalue on Suomen Erityisjäte Oy:n ja Inferno Kapital Oy:n omistama yhteisyritys jonka lisäksi taustavoimista löytyy kiertotalouden vahvaa osaamista Kuusakoski Oy:n ja LHJ Groupin myötä.

  • Vastaa asemakaavan toteutuksesta
  • Toteuttaa YVA menettelyn
  • Rakennuttaa infran ja kiertotaloutta palvelevan punnitus- ja kuorman auditointipisteen sekä yritysten markkinointia palvelevat näytöt/pylonit 9-tien varteen
  • Kehittää kiertotalousalueen toimintamallin
  • Myy ja vuokraa tontit
  • Toimii mukana ja ohjaa kenttä- ja esirakentamista
  • Ottaa vastaan maa-aineksia
  • Toteuttaa asiakkaille räätälöityjä kenttiä ja toimitiloja
  • Huolehtii palveluista alueen yrityksille
 
 
Alue
 

Yhteistyökumppaneille

Laskutusosoitteet, Y-tunnus jne.

 
 
x